בוררות

בוררות

לעומת הליך הגישור בו למגשרת אין סמכות הכרעה בין הצדדים אלא רק סמכות לנהל את ההליך, להציע רעיונות והצעות לפתרונו של הסכסוך, הליך הבוררות הינו הליך בו הצדדים מחליטים מראש בהסכמה להעניק לבוררת סמכות הכרעה בסכסוך שביניהם. הצדדים משמיעים את טענותיהם בפני הבוררת בהליך שהינו פחות פורמאלי באווירה נוחה יותר מבית המשפט. הבוררת אינה רשאית להיפגש עם הצדדים בנפרד. הליך הבוררות הוא במהותו יעיל, מהיר וזול יותר מההליך המשפטי ויתרונותיו המרכזיים באים לידי ביטוי באופן מיוחד במיוחד בעולם המשפט המסחרי-עסקי בו הזמן והעלויות משחקים עבור הצדדים תפקיד יקר ועלולים לשנות מצב קיים או הזדמנות עסקית יקרת ערך. חשוב לציין כי הכרעת הבוררת מחייבת את הצדדים וניתן לערער עליה רק ברשות בית המשפט או לפסול אותה רק בעילות מיוחדות ביותר המנויות בחוק הבוררות.

ההליך הוא דיסקרטי וסודי לחלוטין.

לקבלת פרטים נוספים יש להשאיר את הפרטים כאן