גישור מסחרי – עסקי

הצדדים לסכסוך מסחרי – עסקי מסכימים לבקש מדמות נייטרלית, מגשרת, על מנת שתסייע להם בניסיון להגיע להסדר במחלוקת שביניהם. למגשרת אין כל סמכות לכפות פתרון של המחלוקת על הצדדים. המגשרת מסייעת לצדדים לנהל ביניהם תהליך של הידברות ותקשורת מתוך מטרה להגיע להבנות, לאפשר לצדדים לשלוט בתוצאות ההליך וליישב את הסכסוך. במילים אחרות, הצדדים בסיוע המגשרת "כותבים לעצמם את פסק-הדין". סכסוכים נפוצים בתחום העסקי בהם מתקיימים הליכי גישור הם סכסוכים בין שותפים, סכסוכים שבין ספק-לקוח, גישור בדיני חוזים ופרשנות חוזה או פרשנות הסכם, אספקת מוצרים ושירותים בתחומים שונים כגון סלולר, תקשורת, גישור בבנקאות או בתחומים בהם מעורבים בנקים ותחומים רבים נוספים.

ההליך הוא דיסקרטי וסודי לחלוטין.

"סכסוך מסחרי" – מחלוקת בין צדדים הקשורה בעניינים שיש בהם אופי מסחרי, אם באמצעות חוזה אם לאו, כמו עסקאות סחר או עסקאות חליפין להספקת או החלפת מוצרים או שירותים, הסכמי הפצה, ייצוג מסחרי או יחסי סוכן, תיווך, שכירות, הסכמים להספקת עבודה, ייעוץ, הנדסה, רישוי, השקעות, מימון, בנקאות, ביטוח, הסכמי זיכיון, הסכמי שותפות או מבנים אחרים של שיתופי פעולה עסקיים או תעשייתיים, או הובלה של סחורות או נוסעים.


למידע נוסף או לקביעת פגישת היכרות ללא תשלום וללא התחייבות, לחצו כאן

גישור מסחרי – עסקי